Brochures

De Kracht van een goed gesprek:

Kijk hieronder naar een interview van Ron van de Water met Boschtion Tv over zijn boek “Spreekkamer van de werkdokter”

 

Spreekkamer van de werkdokter

“Al vele jaren help ik mensen die om de een of andere reden problemen ervaren of vragen hebben met betrekking tot hun werk”, vertelt Ron van de Water. “Ik heb de term ‘werkdokter’ geïntroduceerd om duidelijk te maken dat het eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn om hulp te vragen bij werk gerelateerde klachten. Zo vanzelfsprekend is het namelijk nog niet voor veel mensen. En dat is jammer want je kunt veel baat hebben bij begeleiding. Mensen uit alle lagen van de bevolking komen bij mij over de vloer. De vragen waar zij mee worstelen verschillen enorm. Het loopt uiteen van mensen die volledig vastlopen in hun werk na een reorganisatie tot mensen die een verkeerde stap in hun loopbaan zetten en opnieuw richting moeten vinden. De ene keer komen ze hier op eigen initiatief, de andere keer worden ze bijvoorbeeld verwezen door hun directeur of een personeelsfunctionaris. Over het algemeen komen we er tijdens het eerste gesprek al achter waar we precies aan moeten gaan werken. Vervolgens maken we samen een programma en gaan we aan de slag.

Het hoeven echt geen langdurige processen te zijn, soms zijn enkele gesprekken al voldoende om iemand verder te helpen. In mijn werkwijze hanteer ik o.a. sociologische, antropologische, bedrijfspsychologische, psychoanalytische, bedrijfskundige en loopbaankundige perspectieven. Dat geeft een breed kader, waardoor ik een indringend en rijk beeld van mensen krijg. Wanneer mensen hier komen, gaan ze vaak door een moeilijke periode. Ze worstelen met zichzelf en hebben twijfels. Dat is niet leuk maar je kunt periodes als deze ook als iets positiefs zien: ze zorgen dat je jezelf blijft ontwikkelen en langzaam maar zeker steeds dichter bij je werkelijke ik komt. Ik vind het een uitdaging om mensen bij dit proces te begeleiden.” Het boek geeft lezers letterlijk een kijkje in de spreekkamer van de werkdokter. Diverse modellen uit de psychotherapie en bedrijfspsychologie geven inzicht in 10 cases uit de werkdokter praktijk.

‘Spreekkamer van de werkdokter: 10 loopbaanrecepten’ is te koop tijdens de signeersessie in Selexyz, bij Learnworks of via managementboek.nl. Voor meer informatie of om het boekje te bestellen (ad € 15,00) kunt u bellen met 073-6562139 of contact opnemen via ons contactformulier.

Ron van de Water: “Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om hulp in te schakelen bij werk gerelateerde klachten”

Management van stagnerende medewerkers

Management van stagnerende medewerkers - Ron van de Water
Te veel werknemers haken te vroeg af, of moeten te vroeg afhaken. Zowel de overheid als werkgevers- en werknemersorganisaties beginnen het daarover eens te worden. Leken regelingen als WAO, VUT, ’57-half’, ’55- plus’ enzovoort een tijdlang een zegen, nu worden ze te kostbaar.

Tot nog toe brengt een slinkend aantal ‘actieven’ die stijgende kosten op voor de ‘inactieven’, maar de grens van de solidariteit is in zicht. Men lijkt het er ook over eens te zijn dat er in het verleden al te gretig van zulke regelingen gebruik is gemaakt, en vaak om oneigenlijke redenen. Het resultaat is hoe dan ook dat aan de overblijvende actieven steeds hogere eisen gesteld worden. Steeds minder mensen doen meer. Als het niet langer mogelijk is inadequaat functionerende mensen via WAO, VUT en dergelijke weg te sluizen, ontstaat er een situatie van ‘no escape’. Het voorkómen van stagnatie wordt daarmee voor alle betrokkenen heel belangrijk.

U kunt dit boekje voor €10,- bestellen. Als u uw gegevens achterlaat via dit formulier zullen we contact met u opnemen.

Overige brochures

Tijdschrift artikelen