Home

Wie zijn wij?

We bestaan als Learnworks BV vanaf 2000. Een bewust klein bureau met grote opdrachten, elk jaar weer. Bij grote bedrijven, instellingen in zorg en onderwijs, overheden en snelgroeiende IT-bedrijven.
Learnworks is een kennisbedrijf dat  hoogwaardige bedrijfs- en organisatiepsychologische kennis en professionele ervaring omzet in HRM en MD diensten en instrumenten. De vragen die wij krijgen gaan altijd over ‘the next phase’. Als organisaties een nieuwe richting inslaan, een vernieuwde strategie, cultuuromslag of andere werkwijze nastreven blijkt meestal na 1 à 2 jaar dat het niet goed werkt. Dan komen wij. Wij versimpelen de HR-processen en tools, integreren HR en strategie, bemannen de sleutelposten goed, coachen directie en professionaliseren HR. We sporen als werkdokters stagnaties op en bouwen die om naar innovatie. Geen grote verhalen maar concreet vakwerk. Dit doen we inmiddels ruim 20 jaar en met succes.

Onze waarden en competenties

De mensen van Learnworks 

Kennis en ervaring

Hebben gedegen vakmanschap en lange ervaring

One of a kind

Zijn innovatief en origineel

Snel

Werken snel en pragmatisch

respect

Met respect voor de eigenheid en uniciteit van uw organisatie.

Ons – en uw – succes bij organisatieveranderingen komt voort uit de visie dat

Onze succesfactoren

Energie

vrijkomt door de innovators in uw organisatie op te sporen en geijkte blauwdrukken achterwege te laten.

Identiteit

van elke organisatie en elk individu gerespecteerd wil worden. Daarom ontwerpen wij oplossingen die echt passen en uniek zijn.

verandering

te realiseren en om weerstanden te overwinnen moet je aansluiten bij de mensen en de diepere emotionele processen in de organisatie

Integreren

en versimpelen van bestaande systemen en instrumenten werkt sneller, beter en goedkoper.

doel

alsmede intenties, waarden en gedrag moeten coherent zijn om tot focus en resultaat te komen.

sleutelposten

zowel managerial als professioneel goed bemannen om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken.

Strategie en werkwijze en onze missie

Samen met de klant ontwerpt Learnworks een integrale HRM/MD architectuur. Wij zorgen voor de implementatie en nemen daarin uw interne mensen zodanig mee dat zij het geleidelijk kunnen overnemen. U leert ons kennen als architect, regisseur/projectleider, trainer/adviseur, diagnost/counseler en strategische coach op directieniveau.

Wij beschouwen het als onze missie om stagnatie vroegtijdig te onderkennen en te voorkomen ter behoud van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Op organisatie niveau is het onze missie om stagnatie om te zetten in innovatie en groei.

Opdrachtgevers

Achmea
ASML
VROM
Natuurmuseum
Nederlandse Spoorwegen
Océ R&D
Océ Nederland
Rexel
SKF Engineering
Universiteit van Tilburg
Be Value
Corus
Essent
Gemeente Tilburg
Heineken
Interpolis
Vlaamse Overheid
Ministerie van Justitie
ParnassiaBavo Academie
Gemeente 's-Hertogenbosch
Waterschap Aa en Maas
Solar
CZ
TMZ