Home

Identiteit

Learnworks is een kennisbedrijf dat hoogwaardige wetenschappelijke kennis en professionele ervaring omzet in HRM-producten en diensten. We equiperen ons daartoe met de juiste professionals, web-based IT en eigen R&D. U leert ons kennen als architect, regisseur/projectleider, trainer/adviseur, diagnost/counseler en strategische coach op directieniveau.

Onze waarden en competenties

De mensen van Learnworks 

Kennis en ervaring

Hebben gedegen vakmanschap en lange ervaring

One of a kind

Zijn innovatief en origineel

Snel

Werken snel en pragmatisch

respect

Met respect voor de eigenheid en uniciteit van uw organisatie.

Ons – en uw – succes bij organisatieveranderingen komt voort uit de visie dat

Onze succesfactoren

Energie

er energie vrijkomt door de innovators in uw organisatie op te sporen en geijkte blauwdrukken achterwege te laten;

Individu

elke organisatie en individu een eigen identiteit heeft en daarin gerespecteerd wil worden. Daarom bieden wij oplossingen die echt passen en uniek zijn.

verandering

om verandering te realiseren en om weerstanden te overwinnen moet je aansluiten bij de mensen en de diepere emotionele processen in de organisatie

intergreren

bij voorkeur bestaande systemen en instrumenten moet integreren en versimpelen en niet alles vervangen

doel

doelen, intenties, waarden en gedrag coherent zijn om tot focus te komen

sleutel

dat de sleutelposten zowel managerial als professioneel goed bemand moeten zijn om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken.

Strategie en werkwijze en onze missie

Samen met de klant ontwerpt Learnworks een integrale HRM/MD architectuur. Wij zorgen voor de implementatie en nemen daarin uw interne mensen zodanig mee dat zij het geleidelijk kunnen overnemen. U leert ons kennen als architect, regisseur/projectleider, trainer/adviseur, diagnost/counseler en strategische coach op directieniveau.

Wij beschouwen het als onze missie om stagnatie vroegtijdig te onderkennen en te voorkomen ter behoud van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Op organisatie niveau is het onze missie om stagnatie om te zetten in innovatie en groei.

Opdrachtgevers

Achmea
ASML
VROM
Natuurmuseum
Nederlandse Spoorwegen
Océ R&D
Océ Nederland
Rexel
SKF Engineering
Universiteit van Tilburg
Be Value
Corus
Essent
Gemeente Tilburg
Heineken
Interpolis
Vlaamse Overheid
Ministerie van Justitie
ParnassiaBavo Academie
Gemeente 's-Hertogenbosch
Waterschap Aa en Maas
Solar
CZ
TMZ