Home

Download hieronder de flyer en het artikel uit de boekenkrant over het recent door Ron van de water uitgebracht boek: “Caluzzi, raadsheer van goed en kwaad”

Flyer downloaden  Artikel downloaden

‘Nieuwe publicatie van Ron van de Water: Spreekkamer van de Werkdokter, 10 loopbaanrecepten’ Kijk nu naar het interview dat Ron van de Water had met Boschtion TV over deze uitgave

Learnworks is een kennisbedrijf dat hoogwaardige wetenschappelijke kennis en professionele ervaring omzet in HRM-producten en diensten. We equiperen ons daartoe met de juiste professionals, web-based IT en eigen R&D. U leert ons kennen als architect, regisseur/projectleider, trainer/adviseur, diagnost/counseler en strategische coach op directieniveau.

Wij beschouwen het als onze missie om stagnatie vroegtijdig te onderkennen en te voorkomen ter behoud van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Op organisatie niveau is het onze missie om stagnatie om te zetten in innovatie en groei.

“Beating the curve”

[Copyright Learnworks]

De wetten van groei

Wat zijn de wetten van groei/vitaliteit in de loopbaan:

  • De bereidheid succesformules op de top van de curve los te laten, met andere woorden jezelf vernieuwen
  • Tunen/alignen op de organisatiedoelstellingen, uitdagingen aangaan

Wij hebben dit proces van groei/vitaliteit danwel de risico’s op stagnatie meetbaar gemaakt.

Het is een normaal verschijnsel dat medewerkers en organisaties stagneren, wij buigen deze beweging om van stagnatie naar innovatie en groei. Daarmee verslaan wij de curve. (Beating the curve).

U kunt op onze site allerlei voorbeelden vinden van opdrachtgevers waar we dit uitgevoerd en bewezen hebben.

Learnworks helpt bedrijven bij het inrichten van hun HRM/HRD processen door:

  • Alignment van medewerkers op strategie, het vrijmaken van energie en het vergroten van het innovatievermogen
  • Beoordelings- en functioneringsgesprekken effectief te maken door deze tot echte gesprekken over het dagelijks functioneren te brengen en zo acceptatie te verkrijgen voor ontwikkeling
  • Stagnatie op te sporen, op te lossen en te voorkomen

Daarnaast wordt er een praktijk gevoerd en werkt Learnworks ook in verschillende vormen van partnerships.