Home

Stagnatie van professionals

Generiek beleid en algemene maatregelen ten aanzien van employabiliteit, mobiliteit, levenslang leren en duurzame inzetbaarheid lijken in veel gevallen niet de gewenste vruchten af te werpen. Op organisatieniveau zien we dat belangrijke strategische vraagstukken als innovatie, wendbaarheid en ‘organisational health’’ het moeilijk hebben. Dat komt in veel gevallen omdat de mensen stagneren. De auteurs geloven dat specifieke interventies voor het voorkomen en oplossen van stagnatie mogelijk en nodig zijn.

Voorkomen en aanpakken van stagnatie wordt om verschillende redenen steeds belangrijker om een hoge productiviteit te kunnen blijven behouden:

  • In de kenniseconomie is de vakdeskundigheid van de professional het kapitaal en de motor van de organisatie
  • Kennisontwikkeling gaat zo snel dat het risico op kennisveroudering toeneemt; professionals worden op steeds jongere leeftijd minder goed in hun vak
  • De kans op stagnatie wordt verder vergroot door verplatting, horizontalisering en technologisering van onze organisaties. De daarvoor benodigde flexibiliteit van professionals om anders (samen) te werken, kost in toenemende mate moeite
  • Duurzame inzetbaarheid is een strategisch (HR) vraagstuk geworden gegeven de vergrijzing van de beroepsbevolking en de steeds latere pensioenleeftijd.

Wat zijn dat nu eigenlijk professionals en hoe ontwikkelen zij zich? Waarin lopen professionals stagnatierisico’s en hoe kunnen die verkleind worden? Wat kan de organisatie doen om stagnerende professionals te helpen? Hoe creëer je een stagnatie-onvriendelijke organisatie? De antwoorden op deze vragen worden praktisch en modelmatig gepresenteerd, direct toepasbaar voor de HR-professional, consultant, manager en toezichthouder.

‘Nieuwe publicatie van Ron van de Water: Spreekkamer van de Werkdokter, 10 loopbaanrecepten’ Kijk nu naar het interview dat Ron van de Water had met Boschtion TV over deze uitgave

Learnworks is een kennisbedrijf dat hoogwaardige wetenschappelijke kennis en professionele ervaring omzet in HRM-producten en diensten. We equiperen ons daartoe met de juiste professionals, web-based IT en eigen R&D. U leert ons kennen als architect, regisseur/projectleider, trainer/adviseur, diagnost/counseler en strategische coach op directieniveau.

Wij beschouwen het als onze missie om stagnatie vroegtijdig te onderkennen en te voorkomen ter behoud van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Op organisatie niveau is het onze missie om stagnatie om te zetten in innovatie en groei.

“Beating the curve”

[Copyright Learnworks]

De wetten van groei

Wat zijn de wetten van groei/vitaliteit in de loopbaan:

  • De bereidheid succesformules op de top van de curve los te laten, met andere woorden jezelf vernieuwen
  • Tunen/alignen op de organisatiedoelstellingen, uitdagingen aangaan

Wij hebben dit proces van groei/vitaliteit danwel de risico’s op stagnatie meetbaar gemaakt.

Het is een normaal verschijnsel dat medewerkers en organisaties stagneren, wij buigen deze beweging om van stagnatie naar innovatie en groei. Daarmee verslaan wij de curve. (Beating the curve).

U kunt op onze site allerlei voorbeelden vinden van opdrachtgevers waar we dit uitgevoerd en bewezen hebben.

Learnworks helpt bedrijven bij het inrichten van hun HRM/HRD processen door:

  • Alignment van medewerkers op strategie, het vrijmaken van energie en het vergroten van het innovatievermogen
  • Beoordelings- en functioneringsgesprekken effectief te maken door deze tot echte gesprekken over het dagelijks functioneren te brengen en zo acceptatie te verkrijgen voor ontwikkeling
  • Stagnatie op te sporen, op te lossen en te voorkomen

Daarnaast wordt er een praktijk gevoerd en werkt Learnworks ook in verschillende vormen van partnerships.