ParnassiaBavo Academie - Rob Koning

Parnassia Bavo – Rob Koning

ParnassiaBavo Academie

De heer dr. Rob Koning
Decaan Parnassia Bavo Academie

De Parnassia Bavo Groep is de grootste GGZ instelling van Nederland geworden om te kunnen specialiseren. Na een reeks fusies constateerde de Raad van Bestuur dat het personeelsbeleid versnipperd was en hier en daar achterbleef.
De Parnassia Bavo Groep wil een goede werkgever zijn en geeft daarom hoge prioriteit aan een goed personeelsbeleid. ‘Onze mensen werken vaak onder moeilijke omstandigheden en de kwaliteit van onze zorg is ons hoofdproduct’.

Ik ben samen met Learnworks i.c. Ron van de Water gevraagd ons strategisch personeelsbeleid op te zetten. In korte tijd hebben we alle lopende acties en programma’s geordend in vijf programma’s. De programma’s zijn ingebed in een ons passende en inspirerende strategische visie op personeelsbeleid. Zowel onze directeuren als onze P&O professionals hebben hierin richting gevonden.