NVK - Antoine Rengers

NVK – Antoine Rengers

de heer Antoine Rengers
Directeur NVK

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is de wetenschappelijke vereniging van kinderartsen in Nederland. De vereniging is naast wetenschappelijk  ook actief m.b.t. de opleiding van kinderartsen en kwaliteitsontwikkeling (protocollen, standaarden etc.) in overleg met de overheid en zorgverzekering. In de meest ruime zin behartigen zij de beroepsbelangen van de kinderarts en de pleitbezorging voor de gezondheidszorg van het kind.

Learnworks heeft met het NVK-bestuur een nieuwe strategie ontwikkeld, deze ingevoerd in de vereniging en de gevolgen voor het bestuur zelf en het ondersteunend bureau in kaart gebracht en begeleid.