Zorg

Ziekteverzuim en stagnatie aanpakken op de werkvloer

De zorgsector vraagt om kwaliteitsverhoging en kostenverlaging tegelijkertijd. Dat vraagt dat iedereen op alle lagen zich richt op een zorgvisie die integraal doorgevoerd wordt. Alle handen en ogen naar de cliënt! Dit kan alleen als de zorgmedewerker zelf lekker in haar/zijn vel zit.

Dit grijpt diep in op de werkprocessen en niet iedereen kan hierin mee. Dit gecombineerd met veel soorten van deeltijd dienstverbanden geeft vaak een inzetbaarheidsprobleem en een hoog risico op uitval.

Wij leren de teamleiders meer op te letten, vroegtijdig stagnatie te signaleren en lastige uitval situaties te analyseren en te bespreken.

ParnassiaBavo Academie – ParnassiaBavo Academie
TMZ – TMZ
NVK – Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)