drs. Saskia van Leeuwen (directeur) + team

Helicon MBO Nijmegen – Saskia van Leeuwen

ROC Helicon

drs. Saskia van Leeuwen + team
Directeur

Helicon Opleidingen MBO Nijmegen heeft haar besturing, hoofdstructuur en onderwijsfilosofie veranderd n.a.v. andere omstandigheden. Een andere vraag van afnemers, minder studenten, eisen van de inspectie en dergelijke. Om de docenten en het ondersteunend personeel in deze veranderding mee te doen gaan is iedereen bekeken op zijn verandervermogen, dat wil zeggen stagnatierisico en groei-indicatoren, is met iedereen gesproken door het MT om een juiste ontwikkelagenda te maken en zijn er scholingsbijeenkomsten geweest. Het proces is gemeten op divers parameters en is zeer goed geevalueerd.