(Vak)onderwijs

In het (beroeps)onderwijs wordt niet of slecht met docenten gesproken. De beoordelings- en functioneringsgesprekken staan op een laag niveau. De learnworks GIDA-methodiek rust het management toe een kernachtige analyse te maken van het functioneren van de docent.

De ervaring leert dat, doordat het functioneringsbeeld de kern raakt, de docent het accepteert en in beweging komt. We doen dit door middel van een gestructureerd proces. Als vervolg op het gesprek hebben we een speciaal op het onderwijs gerichte ontwikkelmethodiek ontwikkeld. Deze is gericht op grofweg drie groepen: de groeiers, de stabiele groep en de groep die stagneert.

Dit gestructureerde GIDA-proces is niet alleen de basis voor de in 2015 verplichte beoordelings- en functioneringscyclus, het is ook de start voor het oplossen van stagnerende scholen. Daartoe is in samenwerking met het onderwijsmanagement een aanpak ontwikkeld om de school van stagnatie tot innovatie te brengen.

ROC Helicon ROC Helicon
ROC West Brabant – ROC West Brabant
ROC da Vinci – ROC Da Vincie
ROC Leiden – ROC Leiden
van Maerlant – Van Maerlant
Universiteit van Tilburg – Universiteit van Tilburg
TU Eindhoven  – TU Eindhoven
Universiteit van Amsterdam – Universiteit van Amsterdam