Partnerships / licenties

Learnworks BV heeft als strategie zich te ontwikkelen tot ‘knowledge en implementatiebegeleider’.

Wij hebben over de laatste 10 jaar een uniek test en interventie instrumentarium ontwikkeld op het terrein van ‘preventie van stagnatie en duurzame inzetbaarheid’. Een aantal bureaus is geïnteresseerd geraakt in deze ontwikkelingen en nemen deze af door middel van licenties danwel bouwen wij op basis van deze body of knowledge voor hen aangepaste loopbaan en coaching test instrumenten en methodieken.

Partners:
– Berenschot HRM: bedrijfspsychologische innovatie
– BKKC/C-O: talentontwikkeling voor kunstenaars
– Smartgroup: testontwikkeling voor de Kinderzorg
– NS talentontwikkeling: GIDA-methodiek in levensfasebeleid
– ROC West-Brabant: GIDA-methodiek geïntegreerd in functionerings- en beoordelingsgesprekken
– het Learnworks netwerk van gecertificeerde zelfstandige HRM-adviseurs.