NS - Sandra Gaarenstroom

NS – Sandra Gaarenstroom

Nederlandse Spoorwegen

Mevrouw drs. Sandra Gaarenstroom
Directeur Human Resources Development Nederlandse Spoorwegen

Learnworkst heeft NSO ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuwe HRM-architectuur die het ons mogelijk maakt onze vernieuwde strategie binnen NS, een bedrijf sterk in beweging, te realiseren.

Daarnaast hebben we een aanzet gemaakt om aan de blijvende inzetbaarheid van onze medewerkers te weten adviseurs, trainers en docenten te werken. Het programma en bijgaand proces heeft de belangstelling van andere geledingen binnen NS gekregen en wij zullen dit intern, als een interne productdienstverlening binnen NS gaan leveren in samenwerking met Learnworks.