Overheid & verzelfstandigde overheidssectoren

De diverse overheden worden steeds meer gevraagd als regisseur op te treden in een complex veld van belanghebbenden. Daarnaast moet dezelfde overheid zelf kundigheid hebben om wetten en regels te maken en deze te kunnen controleren en inspecteren. Dit stelt hoge eisen aan de beleidscyclus.

 • In de overheidssector zijn in 2020 7 van de 10 mensen vertrokken of van baan gewisseld. Zodra de arbeidsmarkt weer aantrekt wordt het lastig gekwalificeerde mensen te vinden die onderwijzer, politieagent of ambtenaar willen worden.
 • Daarnaast is er sprake van toenemende vergrijzing van de overheid. Dit leidt tot vraagstukken als:
  • Hoe zorg je dat oudere werknemers met veel  plezier, inzet en goede gezondheid doorwerken?
  • Hoe zorg je ervoor dat oudere werknemers zich voldoende ontwikkelen en breed inzetbaar blijven?
  • Hoe zorg je ervoor dat oudere werknemers voldoende kansen op de arbeidsmarkt hebben?
  • Hoe bevorder je mobiliteit binnen en buiten de organisatie?
  • Hoe richt je de organisatie en de overheid zo in dat medewerkers voldoende ruimte om hun vakmanschap  te ontplooien zonder   onnodige hinder van verantwoordingsplicht en bureaucratie (sociale innovatie)?

VROM – VROM

Vlaamse Overheid – Vlaamse overheid

Ministerie van Justitie – Ministerie van Justitie

Gemeente Tilburg – Gemeente Tilburg

Gemeente 's-Hertogenbosch – Gemeente ‘s-Hertogenbosch

WaternetWaternet
provincie Noord-Brabant – Provincie Noord-Brabant
Nederlandse Spoorwegen – NS

Essent – Essent

Enexis – Enexis