BKKC (Brabant Kenniscentrum Kunst en Cultuur) – Chris van Koppen, Liesbeth Jans & Gosuin van Heeswijk

BKKC

Chris van Koppen (directeur), Liesbeth Jans & Gosuin van Heeswijk

In de sector van kunst en cultuur wordt een steeds groter belang gehecht aan ondernemerschap. Naast de artistieke kwaliteiten is cultureel ondernemerschap steeds meer een voorwaarde voor succes, met name nu de overheid sterk bezuinigt en zich terugtrekt. Learnworks heeft in opdracht van BKKC in samenwerking met C-O Amsterdam testinstrumentarium ontwikkeld om de talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling van kunstenaars en kunstmakers te meten en deze groep te adviseren. Dit wordt momenteel uitgerold en ingevoerd en mag  zich verheugen in een toenemende belangstelling.