Kunst en cultuur

De kunst- en cultuursector is sterk in beweging. Door bezuinigingen, door de nadruk op cultureel ondernemerschap, door de wens de aansluiting van het kunstvakonderwijs op de beroepspraktijk te verbeteren.

Kunstenaars en makers moeten niet alleen maar goed zijn in hun vak, in hun kunstuiting, maar ook in cultureel ondernemerschap en productiviteit/werkhouding.

Onze visie is dat kunstenaars professionals zijn.
De artistieke professie uit zich in de drie dimensies vakinhoud, ondernemerschap, productiviteit/werkhouding. Van hieruit hebben wij een set van speciale voor de kunstsector ontwikkelde web-based vragenlijsten gemaakt om talentontwikkeling te stimuleren en individuele begeleiding en coaching van makers te ondersteunen.  E.e.a. is ontwikkeld in nauwe samenwerking met organisaties in de kunst- en cultuursector.

Natuurmuseum – Natuurmuseum
Cultuur - Ondernemen – Cultuur-Ondernemen
BKKC – BKKC