Solar - Frans Soulier

Solar – Frans Soulier

Solar
Frans Soulier
CEO

Solar Nederland is een dochter van Solar BV, een internationaal opererende technische groothandel. Het Nederlandse bedrijf had duidelijke groeiplannen en wilde deze ontwikkeling ondersteunen met een leiderschapsontwikkelingsprogramma onder de titel “License to lead”. Het programma is in nauwe samenspraak met de Algemeen Directeur en de Personeeldirecteur gemaakt aansluitend op de business omgeving, de interne cultuur en de ambities. Het programma was vooral praktisch van aard. Het programma is enthousiast ontvangen en sloot goed aan bij de businessdoelen.