IntoAction - René Lammers

IntoAction – René Lammers

De heer Rene Lammers
Partner en directeur IntoAction

Learnworks heeft IntoAction ondersteund in het definiëren, realiseren en implementeren in de IntoAction organisatie van een integrale HRM aanpak. Uitgangspunten, ontwerpkeuzes en de vertaling naar praktische en werkbare instrumenten zijn samen met IntoAction opnieuw bepaald. Afspraak met Learnworks was om tijdens het definitie- en realisatietraject de gebruikers (managing consultants) van de integrale HRM aanpak te trainen in de aanpak. Learnworks heeft op een pragmatische manier de nieuwe integrale HRM aanpak geïntroduceerd, gebruikmakend van gefundeerde en specialistische kennis en ervaring.

De verwachting is dat door de nieuwe werkwijze IntoAction in staat is om de medewerkers nog beter te begeleiden in hun verdere ontwikkeling en dat het onderscheidende vermogen voor nieuwe medewerkers zal zijn vergroot.

Learnworks heeft gekozen voor een aanpak die past bij IntoAction; geen standaard werk. Ik ben zeer te spreken over de manier van samenwerken en het anticiperen op nieuwe inzichten om zo te komen tot een gedragen en geaccepteerd integraal HRM aanpak.