CZ - Ed Roijers

CZ – Ed Roijers

CZ

Ed Roijers
Personeelsdirecteur

De ontwikkeling in de markt van ziektekostenverzekering is bekend. De verandering van het stelsel heeft op de organisatie van de ziektekostenverzekeraar veel effect gehad. Dit proces en de fusie met OZ ziekenfonds en Delta Lloyd ziekteverzekeraar leidde tot een plotselinge schaalvergroting die een enorme druk legde op de HRM-organisatie waar ik eindverantwoordelijk voor ben. Ik voorzag dat hier een andere aanpak en interne organisatie van de HRM-afdelingen nodig was. Samen met Ron van de Water heb ik een analyse gemaakt van de onderliggende processen. Dat heeft mij gesterkt in mijn vermoeden en het inzicht gegeven onze HRM-organisatie behoorlijk fundamenteel om te gooien en de werkprocessen volledig door te lichten.