Werkdokterij

Mijn praktijk richt zich op mensen met complexe werk- en loopbaan gerelateerde vragen. Het zijn persoonlijke en persoonsgerichte vragen en vraagstukken waar een opleiding, assessment en/of advies niet voldoende is. Ik beschouw mijzelf als een ‘Werkdokter’.

Ik heb mijn praktijk sinds 1986. Ik combineer daarin mijn kennis, inzichten, ervaring en vak methodieken zowel uit mijn bedrijfsleven loopbaan alsook uit de Arbeids- en Organisatiepsychologie en loopbaankennis vanuit mijn GITP-periode.

In de loop van de afgelopen jaren heb ik mij steeds verder geschoold in diverse richtingen van de counseling en psychotherapie. Naast deze meer procesgerichte benaderingen maak ik ook gebruik van diagnostiek. Hierbij hebben wij in onze eigen Learnworks R&D speciale testdiagnostiek ontwikkeld om bronnen van stagnatie (vroegtijdig) op te sporen. Ik vind de samenhang tussen hard en zacht buitengewoon zinvol: wegen en bewegen.

Daar de aanvragen veelal komen vanuit de werknemer en de werkgever is het belangrijk en gevoelig hoe persoonlijke geheimhouding bewaakt wordt. Daar er sprake is van dubbel opdrachtgeverschap kunnen de belangen en vragen van de werknemer en werkgever verschillen. Hoewel zich dit in de praktijk eigenlijk altijd laat oplossen is een duidelijk proces dat vooraf gecontracteerd wordt noodzakelijk. Wij gaan er vanuit dat er drie lijnen zijn van opdrachtgeverschap, namelijk inhoudelijk, procedureel en financieel. Per aspect worden duidelijke afspraken gemaakt over privacy, rollen en verantwoordelijkheden.

Mijn werkwijze is altijd dat ik na het eerste contact, vaak via de P&O-afdeling soms rechtstreeks via de werknemer, een intake met de betrokkene heb. Op basis daarvan bepalen we of er wederzijds vertrouwen is en zicht op een goede aanpak. Dan maak ik een voorstel inclusief begroting die overlegd worden aan de werkgever, vaak in een driegesprek. Daar worden ook afspraken gemaakt over het psychologisch contract, dat wil zeggen doelstellingen, privacy, contact en overleg tussentijds met de manager/werkgever over voortgang en eventuele rapportage (wel of niet, hoe, etc.)

Ik gebruik meerdere methoden en inzichten alsook dat ik mijzelf en mijn ervaring inzet. Ik werk op meerdere dimensies en beschouw iemand uit meerdere contexten; zowel werk, loopbaan, welzijn, afkomst en persoonlijkheid tegen de achtergrond van een wereld van werk en organisatie in beweging.

Over de meer dan 25 jaar werkervaring in de loopbaanadvies en -begeleiding heeft Ron van de Water een boek geschreven: ‘Spreekkamer van de werkdokter: 10 loopbaanrecepten’. Kijk bij onze brochures voor meer informatie.